Kalamos & Kastos

 

Visualiser 5

See on the map of GREECE here

Toutes les images sont cliquables pour les agrandir

Kalamos

Kalamos Port Episkopis

38 39.0377 N - 020 55.5608 E

Opencpn

 

0 Mouillage

Episkopi

 Button navily 1

Button seaseek 5

Button wiki cruise 1

Kalamos Agios Donatos

38 39.2351 N - 020 57.4186 E

0 Mouillage

Agios donatos 1

Button navily 1

Kalamos Port Kalamos

38 37.4787 N - 020 56.3003 E

0 Mouillage Amarage 1 2 eau

6 super marche Repas

Kalamos port

Button navily 1

Button seaseek 5

Button wiki cruise 1

Kalamos Port Leone/GerolimionasA

38 36.0236 N - 020 53.3605 E

Opencpn

0 Mouillage Repas

Port leone 1

Button navily 1

Button seaseek 5

Button wiki cruise 1

Kalamos Kalamos Sud

38 36.0236 N - 020 53.3605 E

0 Mouillage

Kalamos sud

Button navily 1

 

Kastos Hidden Beach

38 35.3974 N - 020 56.1782 E

Opencpn

0 Mouillage

Hidden beach

Button navily 1

Kastos Kastos Marina

38 35.7026 N - 020 56.0209 E

Opencpn

0 Mouillage Amarage 1  2 eau

Repas

Kastos port 1

Button navily 1

Button seaseek 5

Button wiki cruise 1

Kastos Kastos Taverna

38 34.4805 N - 020 55.2562 E

0 Mouillage

Taverna 3

Button navily 1

Kastos Whasp Bay

38 33.1071 N - 020 54.2243 E

0 Mouillage

Kastos mouillage 1

Button navily 1

Button seaseek 5

Kastos Agios Pothoni

38 32.5231 N - 020 54.1493 E

Opencpn

0 Mouillage

Agios pothoni g

Button navily 1

 

Kastos Sarakiniko

38 34.0130 N - 020 54.0770 E

Opencpn

 

0 Mouillage Amarage 1  

Sarakinico

Button navily 1

Button seaseek 5